Robert Estalella

Mauna Kea Pictures
Imatges de Mauna Kea


Back to the main page / Tornar a la pàgina principal

Telescopes on top of Mauna Kea (Hawaii), November 1996
Telescopis al cim del Mauna Kea (Hawaii), novembre 1996

  • The dome of one of the twin 10 m Keck telescopes.
  • Cúpula d'un dels telescopis bessons Keck de 10 m.
  • From left to right, the CalTech Submillimeter Observatory (CSO), the James Clerk Maxwell Telescope (JCMT), and the maintenance building of the Submillimeter Array (SMA).
  • D'esquerra a dreta, el CalTech Submillimeter Observatory (CSO), el James Clerk Maxwell Telescope (JCMT) i l'edifici de manteniment del Submillimeter Array (SMA).
  • The JCMT telescope, a 15 m submillimeter antenna.
  • El telescopi JCMT, una antena submil·limètrica de 15 m.
  • The CSO telescope (dubbed "the golf ball"), a 10 m submillimeter antenna.
  • El telescopi CSO (anomenat "la pilota de golf"), una antena submil·limètrica de 10 m.