Robert Estalella

Medicina Telescopes Pictures
Imatges dels telescopis de Medicina


Back to the main page

Radio Telescopes in Medicina, near Bologna (Italy), June 1983
Radiotelescopis a Medicina, a prop de Bolònia (Itàlia), juny 1983

  • Croce del Norte.
  • Croce del Norte.
  • Croce del Norte.
  • Croce del Norte.
  • Croce del Norte.
  • 34 m antenna in Medicina.
  • Antena de 34 m a Medicina.
  • Another view of the same antenna.
  • Una altra vista de la mateixa antena.