Robert Estalella

Departament d'Astronomia i Meteorologia
Facultat de Física
Universitat de Barcelona
Martí i Franquès 1
E-08028 Barcelona (Spain)
Tel: (34) 934 021 127
Fax: (34) 934 021 133
Email: robert.estalella(at)am.ub.es
En català
En español

Research


Teaching


Publications


Utilities


Astronomy Links


Some Pictures