Al Vent

           

To the Wind

 

Raimon

Translated by Jordi Miralda Escudé
 


Al vent,
la cara al vent,
el cor al vent,
les mans al vent,
els ulls al vent,
al vent del món.
To the wind,
the face to the wind,
the heart to the wind,
the hands to the wind,
the eyes to the wind,
to the wind of the world.

I tots,
tots plens de nit,
buscant la llum,
buscant la pau,
buscant a Déu,
al vent del món.
And everyone
full of night,
searching for light,
searching for peace,
searching for God,
to the wind of the world.

La vida
ens dóna penes,
ja el nàixer
és un gran plor,
la vida
no és més que això.
Life
gives us hardship,
already at birth
we cry,
life
is nothing but this.

Però nosaltres al vent,
la cara al vent,
el cor al vent,
les mans al vent,
els ulls al vent,
al vent del món;
els ulls al vent,
al vent del món;...
But we turn to the wind,
the face to the wind,
the heart to the wind,
the hands to the wind,
the eyes to the wind,
to the wind of the world;
the eyes to the wind,
to the wind of the world...

Home Back to my Home Page

Home Back to Raimon


jordi@astronomy.ohio-state.edu J. Miralda-Escudé