Jordi Miralda Escudé, Professor d'Investigació ICREA d'Astrofísica.
Institut de Ciències del Cosmos, Universitat de Barcelona
Pàgina en català