Activitat docent i científica


Formació acadèmica


Activitat professional


Línies de recerca


Projectes subvencionats i contractes (més rellevants)


Publicacions


Participació en congressos internacionals


Participació en congressos nacionals


Altres publicacions


Tesis dirigides


Experiència observacional


Col.laboracions actuals


Activitat acadèmica i docent


Pertinença a institucions


Darrera modificació: 9 de març de 2006