Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Versió catalana

Consulteu el més recent: el d'intel·ligència artificial!

Tornar

ITINERARIS POSSIBLES:*

 • COMPLET: 18 pòsters
 • TÈCNIC: 13 pòsters
 • ASTRONÒMIC: 13 pòsters

ITINERARI COMPLET:**

1. Introducció - 2. La conquesta del Cel- 3. Les estrelles es mouen- 4. El llançament de Gaia - 5. Una màquina de descobriments - 6. Els ulls de Gaia - 7. Mode d'observació - 8. La Galàxia en un petabyte - 9. Les estrelles són els maons de les nostres galàxies - 10. La nostra Galàxia - 11. Muntanyes que volen i altres mons - 12. Més enllà de la galàxia - 13. Un laboratori de física fonamental - 14. Les primeres dades de Gaia - 15. Participa a Gaia - 16. Entreu al cel de Gaia, un cel en 3D! - 17. Intel·ligència artificial per explorar la Via Làctia - 18. Participació espanyola

1 Intro cor 2 baixa.jpg
1
3 historia 5 baixa.jpg
2
3 Expoesmou cor 5 baixa.jpg
3
4 lanzamiento cor 5 baixa.jpg
4
5 satelite cor 3 baixa.jpg
5
6 elsulls cor 5 inc cont baixa.jpg
6
7 mode cor 5 baixa.jpg
7
8 datos cor 4 baixa.jpg
8
9 estrelles cor 4 baixa.jpg
9
10 Galaxia cor 4 baixa.jpg
10
11 Planetes extrasolars cor 5 baixa.jpg
11
12 extragalactic cor 5 baixa.jpg
12
relativitat cor 5 baixa.jpg
13
Primerres dades Gaia Final3 inc Baixa.jpg
14
Participa a Gaia baixa.jpg
15
L'Univers en 3D baixa.jpg
16
17 InteligenciaArtificial ca.jpg
17
14 participacio 4 baixa.jpg
18

ITINERARI TÈCNIC:* (* comuns a tots els itineraris)

1. Introducció * - 2. Història_La conquesta del Cel * - 3. Les estrelles es mouen * - 4. El llançament de Gaia - 5. Una màquina de descobriments - 6. Els ulls de Gaia * - 7. Mode d'observació * - 8. La Galàxia en un petabyte - 9. Les primeres dades de Gaia * - 10. Participa a Gaia - 11. Entreu al cel de Gaia, un cel en 3D! * - 12. Intel·ligència artificial per explorar la Via Làctia - 13. Participació espanyola *

1 Intro cor 2 baixa.jpg
1
3 historia 5 baixa.jpg
2
3 Expoesmou cor 5 baixa.jpg
3
4 lanzamiento cor 5 baixa.jpg
4
5 satelite cor 3 baixa.jpg
5
6 elsulls cor 5 inc cont baixa.jpg
6
7 mode cor 5 baixa.jpg
7
8 datos cor 4 baixa.jpg
8
Primerres dades Gaia Final3 inc Baixa.jpg
9
Participa a Gaia baixa.jpg
10
L'Univers en 3D baixa.jpg
11
17 InteligenciaArtificial ca.jpg
12
14 participacio 4 baixa.jpg
13

ITINERARI ASTRONÒMIC:* (* comuns a tots els itineraris)

1. Introducció * 2. Història_La conquesta del Cel * 3. Les estrelles es mouen * 4. Els ulls de Gaia * 5. Mode d'observació * 6. Les estrelles són els maons de les nostres galàxies 7. La nostra Galàxia 8. Muntanyes que volen i altres mons 9. Més enllà de la galàxia 10. Un laboratori de física fonamental 11. Les primeres dades de Gaia * 12. Entreu al cel de Gaia, un cel en 3D! * 13. Participació espanyola *

1 Intro cor 2 baixa.jpg
1
3 historia 5 baixa.jpg
2
3 Expoesmou cor 5 baixa.jpg
3
6 elsulls cor 5 inc cont baixa.jpg
4
7 mode cor 5 baixa.jpg
5
9 estrelles cor 4 baixa.jpg
6
10 Galaxia cor 4 baixa.jpg
7
11 Planetes extrasolars cor 5 baixa.jpg
8
12 extragalactic cor 5 baixa.jpg
9
relativitat cor 5 baixa.jpg
10
Primerres dades Gaia Final3 inc Baixa.jpg
11
L'Univers en 3D baixa.jpg
12
14 participacio 4 baixa.jpg
13
EXPOSICIÓ COMPLETA:*

1 Intro cor 2 baixa.jpg
1
3 historia 5 baixa.jpg
2
3 Expoesmou cor 5 baixa.jpg
3
6 elsulls cor 5 inc cont baixa.jpg
4
7 mode cor 5 baixa.jpg
5
9 estrelles cor 4 baixa.jpg]
6
10 Galaxia cor 4 baixa.jpg
7
11 Planetes extrasolars cor 5 baixa.jpg
8
12 extragalactic cor 5 baixa.jpg
9
relativitat cor 5 baixa.jpg
10
Primerres dades Gaia Final3 inc Baixa.jpg
14
Participa a Gaia baixa.jpg
11
L'Univers en 3D baixa.jpg
12
17 InteligenciaArtificial ca.jpg
13
14 participacio 4 baixa.jpg
14
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl