Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Versió catalana

Consulteu els 3 nous plafons afegits (14,15,16) amb les primeres dades de Gaia!

Tornar

1 Intro cor 2 baixa.jpg
1
3 historia 5 baixa.jpg
2
3 Expoesmou cor 5 baixa.jpg
3
4 lanzamiento cor 5 baixa.jpg
4
5 satelite cor 3 baixa.jpg
5
6 elsulls cor 5 inc cont baixa.jpg
6
7 mode cor 5 baixa.jpg
7
8 datos cor 4 baixa.jpg
8
9 estrelles cor 4 baixa.jpg]
9
10 Galaxia cor 4 baixa.jpg
10
11 Planetes  extrasolars  cor 5 baixa.jpg
11
12 extragalactic cor 5 baixa.jpg
12
relativitat cor 5 baixa.jpg
13
dades_Gaia.pdf"
14
Participa a Gaia baixa.jpg
15
L'Univers en 3D baixa.jpg
16
14 participacio 4 baixa.jpg
17
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl