More topic actionsEdit   Attach

Exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

Anar a exposicions

Anar a la plana de la missio Gaia

Intro cor.jpg

L’exposició itinerant “Mil milions d’ulls per a mil milions d’estrelles”, és dedicada a la missió Gaia, dissenyada i construïda per l’Agència Espacial Europea a proposta dels científics europeus per a la mesura de les posicions, distàncies i moviments de mil milions d’estrelles.

El disseny tant dels continguts com del format de la exposició l'han fet: L. Balaguer, J. M. Carrasco, C. Fabricius, F. Figueras, N. Garralda, C. Jordi, X. Luri, E. Masana, S. Olarte, S. Roca, M. Romero i J. Torra. Tots ells membres del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona.

Únic requisit per acollir l'exposició: fer-se càrrec del transport i del muntatge.

RECORDEU TENIR CURA DE L’EXPOSICIÓ, ELS DESPERFECTES QUE DETECTI CADA CENTRE CORRERAN A CÀRREC DEL CENTRE ANTERIOR.

Correu de contacte: divulgacio [a] am.ub.es

Veure exposició

Versió catalana

Versió castellana

Versió anglesa
Versió alemanya

Text de l'exposició

Característiques tècniques

Itineràncies

Itinerància versió catalana
Itinerància versió castellana

Targetó

Targetó en català

Targetó en castellà

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl