More topic actionsEdit   Attach

Astronomy outreach
of the Institute of Cosmos Sciences and the Department of Quantum Physics and Astrophysics of the University of Barcelona

màxim
Remarkable News:
Inauguration of the first telescope of a Txerenkov Telescope Array
(10/10/2018)

BParker.jpg
Talk:
"Ten years with Timepix”
Institut de Ciències del Cosmos
(25/10/2018)

Confer 24 octubre310.jpg
Talk:
"Missió Gaia: Estat de la missió i contingut del segon arxiu”
Agrupació Astronòmica de Sabadell (24/10/2018)

ESA Gaia DR2 flux Ophiuchus 1000 750.jpg
Talk:
"El primer mapa 6D de la Via Làctia”
C. Jordi, Institut d'Estudis Catalans (Barcelona) (08/11/2018)

XFosca.jpg
Talk:
“La matèria fosca”,
X. Luri.
INS L'Alzina (Barcelona)
18/10/2018 i 25/10/2018

màxim
Download:
Gaia Memory Game

+ Activities
Apps
AppIcon 72.jpg
Eclipsi2 ca.png
Travelling exhibitions google-calendar-icon-17519.png Calendar

01 Title ca 1000.jpg
Exhibition "Viatge cap a l'univers fosc"

fettu patchCat.jpg
Exhibition "De la Terra a l'Univers"

Logoamb.jpg
Exhibition "Amb A d'AstrònomA"

plafo0 vf72 200.jpg
Exhibition "Les distàncies còsmiques"

Intro cor.jpg
Exhibition "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"
3 possibles itineraries

TelescopiCatala Catala.jpg
Exhibition "Telescopi Assumpció Català"

expos ICCUB RGB.jpg
Other exhibitions managed by ICCUB-FQA

_

______ _

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl