ES / EN

Efemérides

Cálcul del dia juliá i del temps sidéri

Carta del cel

Sortides i postes

Any: Mes: Dia:    


Sortida Culminació Posta Azimut
sortida
Alçada
culminació
Azimut
posta
Crepuscle civil Crepuscle nàutic Crepuscle astronòmic Coordenades Distància
Inici Final Inici Final Inici Final A.R. Dec.
Sol


Astre Sortida Culminació Posta Azimut
sortida
Alçada
culminació
Azimut
posta
Coordenades Distància Elongació Fase Magnitud
A.R. Dec.
Lluna
Mercuri
Venus
Mart
Júpiter
Saturn
Urà
Neptú

UA: Unitat Astronòmica. Equivalent a 149.597.870,691 km.

Nota: Les coordenades, distàncies, elongacions, fases i magnituds es donen per les 0h de Temps Universal de la data escollida.
S'ha tingut en compte l'efecte de la refracció atmosfèrica.