Sistemes d'il·luminació eficient i intel·ligent

Coordinació

Blas Garrido
Professor catedràtic del Departament d'Electrònica
Facultat de Física

Descriptors / temari

 • Història de la il·luminació. Llum i matèria, naturalesa, espectre, unitats.
 • Reflexió, refracció i difusió. Difracció i interferència. Components òptics.
 • Fisiologia de l'ull humà. Psicofísica de la percepció lluminosa.
 • Fonts de llum clàssica. Eficiències i contingut espectral. Colorimetria.
 • El díode semiconductor. Fonts de llum LED. Fonts de llum OLED.
 • Lluminàries: disseny òptic, elèctric i gestió tèrmica. Eficiències.
 • Intel·ligència: circuits de control, sensors, fotodetectors, cèl·lules, integració.
 • Qualitat de la il·luminació. Aspectes visuals i psicològics. Efectes en el treball i la salut.
 • Il·luminació d'interiors. Disseny i documentació. Gestió eficient.
 • Il·luminació d'edificis i exteriors. Disseny i documentació. Gestió eficient.
 • Estàndards, normatives i directrius europees. Avaluació econòmica de la il·luminació.
 • Casos pràctics d'estudi I: restaurant, oficina, comerç.
 • Casos pràctics d'estudi II: edifici, enllumenat públic.
 • Projectes d'il·luminació. Polítiques de gestió eficient. Perspectives futures: rol dels LEDs.