Seminaris professionals d'energies renovables i sostenibilitat

Coordinació

Rodrigo Ramírez Pisco
Professor de la Univeristat Politècnica de Catalunya
Director General de la Fundació per a la Sostenibilitat Energètica i Ambiental (FUNSEAM)

Descriptors / temari

Assignatura anual en què professionals del món de les renovables i la sostenibilitat impartiran seminaris. També es portaran a terme visites a infraestructures relacionades amb la temàtica del màster. Es realitzaran les activitats amb una periodicitat aproximadament quinzenal i s’avaluaran mitjançant una enquesta en acabar la sessió a més d’un petit treball de síntesi en acabar el curs.