Recursos i sostenibilitat

Coordinació

Mariano Marzo
Professor catedràtic del Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines
Facultat de Geologia

Descriptors / temari

  • Obtenció de recursos energètics primaris. Impactes mediambientals i gestió.
    Fonts renovables i no renovables, carbó: origen, extracció i processat, petroli: propietats, característiques i extracció. Gas natural: extracció, propietats, característiques. Hidrocarburs no convencionals. Recursos per la indústria nuclear
  • Processos de transformació de recursos fòssils. Emmagatzematge i distribució. Gasificació i piròlisi de Carbó. Destil·lació primària del petroli. Refinat. Cracking, reforming, alquilació, isomerització i hidrotractaments. Producció de gasolina, dièsel i altres combustibles líquids. Productes base de petroquímica. Gas natural: gas de síntesi i derivats.
  • Altres recursos minerals estratègics. Tipus, producció, demanda i reserves.