Presentació

Web oficial: http://www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/energiesrenovables/presentacio

Les darreres generacions hem gaudit d'un progrés econòmic i social sense precedents, fonamentat en l'abundància energètica que proporcionen els combustibles fòssils. Tot sembla indicar, però, que aquesta era arriba a la fi. D'una banda, per la dificultat cada vegada més gran d'aprovisionament d'aquestes fonts i, de l'altra, perquè l'impacte que tenen sobre el medi ambient no és ni de bon tros negligible. En aquest context, la sostenibilitat apareix com el nou paradigma de prosperitat per al futur immediat. En aquest màster es tracta el concepte de sostenibilitat des de totes les seves vessants i amb el degut rigor científic, i es prepara els estudiants per treballar en empreses i institucions que aportin solucions sostenibles o que integrin la sostenibilitat en la seva estratègia de negoci. Tal com mostren diversos estudis, es tracta d'un gran sector en expansió que ofereix una proporció important de treballs qualificats especialment, encara que no exclusivament, en el camp de les energies renovables i l'eficiència energètica. Un document elaborat l'any 2012 per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia assenyala que aquest sector genera llocs de treball de qualitat i, al nostre país, preveia un augment 75% de l'ocupació fins al 2020. L'ensenyament és presencial i el professorat procedeix de diversos departaments de les facultats de Física, Química, Biologia, Geologia, Dret i Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Es complementa amb seminaris impartits per professionals procedents de les nombroses empreses del sector implantades en el nostre entorn geogràfic. Inclou la possibilitat de fer pràctiques curriculars en alguna d'aquestes empreses i, fins i tot, de portar-hi a terme el treball de fi de màster.

Objectius

Aquest títol pretén fomentar entre els estudiants una mentalitat sensible i rigorosament fonamentada sobre el concepte general de sostenibilitat i desenvolupar competències en l'àrea de la protecció ambiental i la gestió energètica sostenible, és a dir, energies renovables, eficiència, estalvi energètic, etc. La formació adquirida en aquest màster permet inserir-se directament en el món professional i en diferents camps com ara el de la gestió, auditoria i planificació energètica o els dels impactes socioeconòmics i mediambientals de les noves energies. A més, el màster també serveix de preparació per aprofundir amb posterioritat el coneixement de les diverses tecnologies de la sostenibilitat mitjançant la recerca i la realització de tesis doctorals.

Perfil de competències

  • Planificar i gestionar els recursos energètics i minerals per a les energies, tant renovables com no renovables.
  • Determinar els cicles de vida i les empremtes ecològica, hídrica i de carboni.
  • Fer balanços d'energia per determinar rendiments i optimitzar processos energètics.
  • Identificar i enunciar impactes ambientals associats a projectes energètics i planificar solucions basades en energies renovables que minimitzin l'impacte ambiental.
  • Assessorar projectes en el camp de les energies renovables i la sostenibilitat energètica i analitzar, des del punt de vista econòmic, els projectes energètics.
  • Reconèixer els diferents mètodes d'emmagatzematge d'energia i la seva logística i gestió d'estocs.
  • Identificar els sistemes de producció, transport, distribució i ús de diferents formes d'energia, així com les tecnologies associades.
  • Utilitzar els conceptes i les fonts del dret (legals, doctrinals i jurisprudencials) per protegir el medi ambient i interpretar i aplicar les normes jurídiques internacionals i internes a la regulació i promoció de les energies renovables.