Reavaluació assignatures primavera 16-17

  • Qualitat de l'aire: 5 setembre a les 10 h, facultat de Física, aula A29P
  • Economia de l'energia: 6 de setembre a les 15 h, facultat d'Economia i Empresa, departament d'Economia, torre 6, primer pis
  • Marc jurídic de les energies renovables: 7 setembre a les 9 h, aula V15P facultat de Física
  • Energia geotèrmica. Bomba de calor: 12 de setembre, Dept Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, facultat Ciències de la Terra