Reavaluació assignatures tardor 16-17

  • Generació, transport, distribució i demanda de l'energia: 12 de juny a les 15.30 h a la Sala de Reunions de la Secció Química Inorgànica (aula 241)
  • Biomassa i biocombustibles: 16 de juny a les 15 h, 15.30 h a la Sala de Reunions de la Secció Química Inorgànica (aula 241)
  • Energia solar fototèrmica, fotovoltaica, i termoelèctrica: 20 de juny a les 15 h, al seminari del departament de Física Aplicada (planta 5 de la Facultat de Física)
  • Recursos i sostenibilitat: 21 de juny a les 15 h, vestíbul planta 3 Facultat Ciències de la Terra (abans Fac. de Geologia)
  • Bases de l'enginyeria energètica: 22 de juny a les 15 h, al vestíbul de la planta 2 de la Facultat de Física (Dept. d'Electrònica)
  • Gestió, eficiència, estalvi i planificació energètica: 22 de juny a les 15 h, al vestíbul de la planta 2 de la Facultat de Física (Dept. d'Electrònica)
  • Materials per a l'energia I: 26 de juny a les 15 h, despatx 4003, planta 4ª Química Física

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb els professors de les assignatures.