Exàmens semestre primavera 16-17

Gestió energètica en sectors no industrials: 31 de març a les 15 h, aula N06M
Qualitat de l'aire: 7 d'abril a les 14.30, aula N06M
Marc jurídic per a les energies renovables: 21 d'abril a les 16.30 h, aula N06M
Energia eòlica, minihidràulica i marina: 28 abril a les 15 h, aula N06M
Economia de l'energia: 29 de maig a les 15 h, aula N06M
Energia Geotèrmica. Bomba de calor: 1 de juny, aula N06M
Materials per a l'Energia II: 6 de juny, aula N06M
Sistemes d'il·luminació eficient i intel·ligent: 8 de juny, aula N06M