Exàmens semestre tardor 16-17

Generació, transport, distribució i demanda de l’energia: 18 de novembre a les 15.30 h aula A45G
Energia solar fototèrmica, fotovoltaica i termoelèctrica: 25 de novembre a les 16 h aula A45G
Biomassa i biocombustibles: 2 de desembre a les 16.15 h aula A45G
Bases de l’enginyeria energètica: 9 de gener a les 15 h aula N06M
Materials i sostenibilitat: 12 de gener a les 15 h aula N06M
Recursos i sostenibilitat: 16 de gener a les 15 h aula N06M
Gestió, eficiència, estalvi i planificació energètica: 19 de gener a les 15 h aula N06M
Gestió energètica sostenible de l’aigua: 23 de gener a les 15 aula N06M
Materials per a l'energia I: 26 de gener a les 15 aula N06M
Canvi climàtic: 30 de gener a les 14.30 h aula A45G