Llista admesos / exclosos matriculació 16-17Código de solicitud Estado de solicitud
2016AP100363SE Aceptado para matricularse
2016AP100390ZB Aceptado para matricularse
2016AP100463TF Aceptado para matricularse
2016AP100482HP Aceptado para matricularse
2016AP100758ZF Aceptado para matricularse
2016AP100791MO Aceptado para matricularse
2016AP101008OU Aceptado para matricularse
2016AP101011YA Aceptado para matricularse
2016AP101076FB Aceptado para matricularse
2016AP101091GI Aceptado para matricularse
2016AP101185EM Renuncia
2016AP101249CP Aceptado para matricularse
2016AP101251EG Aceptado para matricularse
2016AP101405ZH Aceptado para matricularse
2016AP101465FN Aceptado para matricularse
2016AP101532EM Aceptado para matricularse
2016AP101737OI Aceptado para matricularse
2016AP101739GT Aceptado para matricularse
2016AP101764DD Denegado
2016AP101989NA Aceptado para matricularse
2016AP102047JD Aceptado para matricularse
2016AP102072EM Aceptado para matricularse
2016AP102227JD Aceptado para matricularse
2016AP102230UW Aceptado para matricularse
2016AP102250WY Aceptado para matricularse
2016AP102355EM Aceptado para matricularse
2016AP102458YE Aceptado para matricularse
2016AP102695LT Aceptado para matricularse
2016AP102720YA Denegado
2016AP102744CC Aceptado para matricularse
2016AP102764EE Aceptado para matricularse
2016AP103006AW Aceptado para matricularse
2016AP103041DF Aceptado para matricularse
2016AP103104TT Denegado
2016AP103176IE Denegado
2016AP103181IK Aceptado para matricularse
2016AP103239DQ Aceptado para matricularse
2016AP103343TF Aceptado para matricularse
2016AP103536IE Aceptado para matricularse
2016AP103618XD Aceptado para matricularse
2016AP103734CC Denegado
2016AP103805FN Aceptado para matricularse
2016AP103863AM Denegado
2016AP103910AC Aceptado para matricularse
2016AP103969NA Denegado
2016AP104121DF Aceptado para matricularse
2016AP104286LH Denegado
2016AP104594HH Denegado
2016AP104874II Denegado
2016AP105028UA Aceptado para matricularse
2016AP105084CC Aceptado para matricularse
2016AP105138WC Denegado
2016AP105178AG Denegado
2016AP105249GT Aceptado para matricularse
2016AP105275IQ Denegado
2016AP105426IE Aceptado para matricularse
2016AP105463YK Denegado
2016AP105475KS Aceptado para matricularse
2016AP105622IQ Aceptado para matricularse
2016AP105674HH Aceptado para matricularse
2016AP105686QM Aceptado para matricularse
2016AP105918CI Denegado
2016AP105955NV Aceptado para matricularse
2016AP106007JD Denegado
2016AP106115CK Denegado
2016AP106199LY Aceptado para matricularse
2016AP106257QK Aceptado para matricularse
2016AP106751OQ Aceptado para matricularse
2016AP106790JL Denegado
2016AP106804DD Aceptado para matricularse
2016AP106838EK Aceptado para matricularse
2016AP106873EQ Aceptado para matricularse
2016AP107037NH Aceptado para matricularse
2016AP107047OI Denegado
2016AP107085JR Denegado
2016AP107268CI Aceptado para matricularse
2016AP107299NA Aceptado para matricularse
2016AP107301GI Denegado
2016AP107380FH Denegado
2016AP107416JF Denegado
2016AP107461NP Denegado
2016AP107527RL Denegado
2016AP107661PR Denegado
2016AP107722LT Denegado
2016AP107783FR Aceptado para matricularse
2016AP107839NA Denegado
2016AP107840GI Aceptado para matricularse
2016AP107881TV Denegado
2016AP107956SO Denegado
2016AP107975RZ Aceptado para matricularse
2016AP108024ZZ Denegado

Per a més informació adreceu-vos al coordinador del màster.