Exàmens semestre primavera 15-16

- Energia eòlica, minihidràulica i marina: 5 d'abril a les 15 h

- Gestió energètica en sectors no industrials: 6 d'abril a les 15 h

- Marc jurídic per a les energies renovables: 7 d'abril a les 15 h

- Qualitat de l'aire: 8 d'abril a les 15 h

- Física del clima: 15 d'abril a les 15 h

- Economia de l'energia: 2 de juny a les 15 h

- Materials per a l'energia II: 6 de juny a les 15 h

- Energia geotèrmica. Bomba de calor: 9 de juny a les 15 h

- Sistemes d'il·luminació eficient i intel·ligent: 14 de juny a les 15 h a l'aula A25M

Si no es diu el contrari, l'aula dels exàmens serà la mateixa que la de teoria.