Exàmens semestre tardor 15-16

Biomassa i biocombustibles: 4 de novembre
Generació, transport, distribució i demanda de l’energia: 5 de novembre, aula 104 Química.
Energia solar fototèrmica, fotovoltaica i termoelèctrica: 27 de novembre a les 17:30, aula A45G
Bases de l’enginyeria energètica: 11 de gener
Canvi climàtic: 19 de novembre a les 10 h
Materials i sostenibilitat: 14 de gener
Recursos i sostenibilitat: 18 de gener
Gestió, eficiència, estalvi i planificació energètica: 21 de gener
Gestió energètica sostenible de l’aigua: 25 de gener
Materials per a l’energia I: 28 de gener

Si no es diu el contrari, tots els exàmens són a les 3 de la tarda a la mateixa aula de teoria.