Economia de l'energia

Coordinació

Mª Teresa Costa
Catedràtica del Dept. d'Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola
Facultat d'Economia i Empresa

Professorat

  • Mª Teresa Costa, catedràtica del Dept. d'Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola de la Facultat d'Economia i Empresa.
  • José Mª Castán, catedràtic del Dept. d'Economia i Organització d'empreses de la Facultat d'Economia i Empresa.

Descriptors / temari

  • El mercat de l'energia.
  • Anàlisi econòmica de projectes d'inversió.
  • Comunicació i màrqueting en sostenibilitat.