Exàmens juny 15

Materials per a l'energia II Dijous 28 de maig
a les 15 h
V12M
Energia geotèrmica. Bomba de calor. Dijous 4 de juny
a les 15 h
V12M
Sistemes d'il·luminació eficient i intel·ligent Divendres 12 de juny
a les 15 h
V12M
Economia Dimarts 16 de juny
a les 15 h
V12M