Canvi horari Economia i Legislació

Per un problema d'incompatibilitat horària de la Dra. Campins, l'assignatura Economia i legislació del semestre de primavera s'impartirà de 14.30 a 16 h de l'11 de febrer a l'11 de març. A partir d'aquesta data l'horari serà el normal, de 15 a 16.30 h.