Preinscripció / matrícula

Calendari de preinscripció
 

Avís: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.

Procés de preinscripció curs 17-18 obert.

>>>>>>>>>>> FORMULARI <<<<<<<<<<<

 

Documentació
Criteris de selecció
La Comissió Coordinadora del màster valorarà cada sol·licitud aplicant la ponderació següent:
  • Titulació i expedient acadèmic: 80 %.
  • Experiència professional: 15 %.
  • Anglès (mínim nivell B1): 5 %.
Resolució
 
Anirà a càrrec de la comissió de coordinació del màster.
 
Matrícula
  • Juliol: mitjans de juliol 2017 (a determinar)
  • Setembre: mitjans de setembre 2017 si queden places
  • Febrer: només per a estudiants que necessitin matricular més crèdits (no pas per a nous estudiants).
  • +info: http://www.ub.edu/fisica/Masters/Matricula.html