Materials i sostenibilitat

Coordinació

Mercè Segarra
Professora titular del Departament Ciències dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
Facultat de Química

Descriptors / temari

  • Sostenibilitat i materials sostenibles.
  • Cost energètic dels materials.
  • Flux global d’energia i de materials.
  • La disponibilitat dels materials i el seu reciclatge.
  • Anàlisi del cicle de vida (LCA).
  • Eco-propietats: energia incorporada, empremta de carboni.
  • Eco-auditories de productes. Casos pràctics d’auditoria i avaluació per a la selecció de materials.