Horaris i calendari

Primer semestre 17-18
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

15-16.30
***

Biomassa i
biocombustibles
Materials
per
a l'energia (I)
Canvi climàtic

Materials i
sostenibilitat

Biomassa i
biocombustibles
Materials per
a l'energia (I)
Canvi climàtic Materials i
sostenibilitat

Seminaris
professionals
d'energies
renovables i
sostenibilitat

16.30-18 Bases de l'enginyeria
energètica
Generació,
transport,
distribució
i demanda
d'energia
Gestió energètica sostenible de l'aigua Bases de l'enginyeria
energètica
Generació,
transport,
distribució
i demanda
d'energia
Gestió
energètica
sostenible
de l'aigua
 
18-19.30

Energia solar
fototèrmica,
fotovoltaica, i
termoelèctrica

Gestió,
eficiència,
estalvi i
planificació
energètica
Recursos i sostenibilitat Energia solar
fototèrmica,
fotovoltaica, i
termoelèctrica
Gestió,
eficiència,
estalvi i
planificació
energètica
Recursos i sostenibilitat  

En les caselles dobles, la primera assignatura s’imparteix del 20 de setembre al 6 de novembre i la segona del 7 de novembre al 21 de desembre. Els exàmens finals es convocaran els divendres de novembre per a les assignatures de la primera part del semestre i durant el mes de gener per a la resta. La reavaluació d'assignatures d'aquest semestre es portarà a terme durant l'última setmana del mes de juny.


 

Segon semestre 17-18
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

15-16.30

***

Física del
clima

Sistemes
d'il·luminació
eficient i
intel·ligent
Marc jurídic per a les energies renovables Economia de l'energia

 

Física del
clima
Sistemes
d'il·luminació
eficient i
intel·ligent
Marc jurídic per a les energies renovables Economia de l'energia Seminaris professionals d'energies renovables i sostenibilitat
16.30-18 Gestió
energètica
en sectors
no
industrials

Materials per a l'energia (II)

Qualitat de l'aire

Energia
geotèrmica.
Bomba de
calor
Gestió energètica en sectors no industrials Materials per a l'energia (II) Qualitat de l'aire Energia
geotèrmica.
Bomba de
calor
 
18-19.30   Energia
eòlica,
minihidràulica
i marina
    Energia eòlica, minihidràulica i marina              

En les caselles dobles, la primera assignatura s’imparteix del 12 de febrer al 3 d'abril i la segona del 4 d'abril al 23 de maig. Els exàmens finals es convocaran els divendres del mes d'abril per a les assignatures de la primera part del semestre i a finals de maig i començaments de juny per a la resta. La reavaluació d'assignatures d'aquest semestre es portarà a terme durant la primera setmana del mes de setembre.

***L'hora d'inici de la primera franja horària és orientativa per problemes de compatibilitat horària d'alguns professors. Les classes de Règim jurídic que imparteix el professorat de la Facultat de Dret, per exemple, comencen a les 14.30. És possible que hi hagi petites variacions en d'altres assigantures que ja es concretaran abans d'iniciar el curs.