Física del clima

Coordinació

Ileana Bladé
Professora agregada del Departament d'Astronomia i Meteorologia
Facultat de Física

Descriptors / temari

  • El balanç d’energia del sistema terra-atmosfera
  • Circulació general atmosfèrica i oceànica
  • Mecanismes i evolució del clima
  • Realimentacions del sistema climàtic
  • Variabilitat climàtica
  • Models globals del clima