Materials per a l'energia II

Coordinació

Ana Inés Fernández Renna
Professora agregada del Dept. de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
Facultat de Química

Descriptors / temari

  • Emmagatzematge d’energia tèrmica.
  • Emmagatzematge químic i electroquímic d’energia: bateries i condensadors, emmagatzematge d’hidrogen.
  • Emmagatzematge mecànic d’energia: bombeig d’aigua, aire comprimit, volants d’inèrcia.
  • Materials per a l’eficiència energètica en il·luminació, edificis i aïllaments.