Materials per a l'energia I

Coordinació

Pere Lluís Cabot Julià
Professor catedràtic del Departament de Química Física
Facultat de Química

Descriptors / temari

  • Introducció als materials per a la generació i transmissió d’energia.
  • Reptes dels materials en les fonts energètiques renovables i no-renovables.
  • Piles de combustible. Aplicacions al vehicle elèctric.
  • Materials termoelèctrics.
  • Nous materials per a xarxes intel·ligents (smart grids). FACTS (flexible AC transmission). HVDC (high-voltage DC transmission Systems). Dynamic line rating.
  • Materials superconductors.