Canvi climàtic

Coordinació

Yolanda Sola
Professora associada del Departament d'Astronomia i Meteorologia
Facultat de Física

Descriptors / temari

  • Introducció al sistema climàtic. Factors del clima.
  • Climes d’ahir i d’avui. Classificacions climàtiques. Distribució de les zones climàtiques. Paleoclimatologia.
  • L’IPCC. Causes i efectes del canvi climàtic. Repercussions en el cicle hidrològic. Efectes en l’ecosistema i en l’antroposfera.
  • Projeccions sobre el clima futur. Escenaris d’emissions. Conclusions i recomanacions de l’IPCC.