Biomassa i biocombustibles

Coordinació

Narcís Homs
Professor catedràtic del Departament de Química Inorgànica
Facultat de Química

Descriptors / temari

  • Aprofitament energètic de la biomassa. Descripció de processos de conversió de la biomassa. Termoquímics, bioquímics i altres.
  • Combustibles sintètics derivats i “bio-oil”. Processos i tecnologies: Fischer-Tropsch i processos de craqueig.
  • Bioetanol. Producció a partir de diferents tipus de biomassa. El bioetanol com a combustible. Derivats del bioetanol com a additius en combustibles convencionals.
  • Biodièsel. Processos d’obtenció: matèries primeres, subproductes, característiques i usos.
  • Biogàs: Introducció. Procés de digestió anaeròbia de la biomassa. Co-digestió. Reaprofitament de la biomassa residual. Digestors anaeròbics.