Recursos per a la Universitat

2011 (1) | 2007 (1) | 2006 (1) | 2005 (1) | 1999 (1)
Autor:
de Orús Navarro, Juan José / Català Poch, M. Asunción / Núñez de Murga, Jorge

 

ISBN: 978-84-475-3059-5

Any d'edició : 2007

Idioma: castellà

Editorial: Publicacions UB

 

 

"Astronomía esférica y mecánica celeste"  és un text majoritàriament d'astronomia fonamental dirigit tant a estudiants universitaris que necessitin un text per als seus estudis bàsics o avançats d'astronomia com a professors universitaris o investigadors que ho necessiten per a a seva docència o investigació. El tractament que es dóna de la matèria, dotat del rigor matemàtic necessari, fa que el llibre pugui utilitzar-se en els estudis de física, matemàtiques o enginyeria. D'altra banda, part del seu contingut serveix com a base per a estudiants d'astrofísica que sens dubte necessiten sòlids coneixements d'astronomia fonamental. Aquesta publicació cobreix un buit en la literatura docent en castellà atès que inclou nombrosos temes sobre astronomia fonamental no desenvolupats en cap altre text en aquesta llengua.

 

 

Autor:
Romero, G.E. i Paredes, J.M.

Introducció a l'astrofísica relativista

 
 
 
Matèria: Física
Format: 21 x 29,7
Pàgines: 184
ISBN: 978-84-475-3529-3
Data d'edició: 2011
 
 
 
 
 

L'astrofísica relativista va sorgir fa gairebé mig segle amb el descobriment dels quàsars i la postulació dels forats negres. Aviat es va convertir en una disciplina científica en ràpid desenvolupament gràcies a sorprenents descobriments de l'astronomia de raigs X i gamma. Resultat de l'aplicació de la física de partícules i la relativitat a l'estudi dels processos més energètics que ocorren en l'univers, l'astrofísica relativista és avui una eina indispensable per a la comprensió del cosmos. Aquest llibre presenta en forma completa i actualitzada el tema, començant per coneixements de física bàsica, i cobrint de forma exhaustiva els processos radiatius que pateixen les partícules relativistes. Els autors proporcionen, a més, una introducció a les tècniques observacionals de l'astronomia de raigs gamma. L'obra tracta a més de sistemes astrofísics com els púlsars, les supernoves, els quàsars i els enigmàtics eruptores de raigs gamma. Destinada per igual a estudiants graduats i investigadors, el llibre és una introducció succinta però completa al tema.

 
Autor:
Robert Estalella, Guillem Anglada, Rosendo Vílchez, Rosario López i Ferran Sala
 
 
 
 
 
Matèria: Física
Format: 21 x 29,7
Pàgines: 84
ISBN: 978-84-475-3064-9
Any d'edició: 2006
 
 
 
 
 
 
 
Aquest manual de la col·lecció Textos Docents ha estat concebut com a text-guia per a la resolució de problemes de l'assignatura d'Àlgebra i Geometria Lineal de l'ensenyament de Física de la Universitat de Barcelona. El programa de l'assignatura aborda conceptes bàsics de l'àlgebra lineal i de la geometria lineal, a través dels quals es pretén familiaritzar l'estudiant amb recursos fonamentals en el tractament matemàtic de problemes. Els continguts del programa d'Àlgebra i Geometria Lineal estan distribuïts en temes sobre grups, espais vectorals, aplicacions lineals, determinants, diagonalització d'endomorfismes, espais vectorials euclidians i geometria lineal. Les classes de problemes tenen la finalitat principal d'ajudar a la comprensió de la teoria explicada, aplicant-la a la resolució de problemes. La capacitat de l'estudiant al final del curs en la resolució de problemes és un dels criteris importants que es fa servir per a la seva avaluació final.

 

Autor:
Robert Estalella i Boadella / Guillem Anglada Pons
   
Matèria: Física
Format: 21 x 29,7
Pàgines: 148
ISBN: 978-84-8338-098-7
Any d'edició: 1999
Editorial: Publicacions UB
 

Aquest text docent correspon als materials docents de l'assignatura que s'imparteix a la Universitat de Barcelona dins la seva pròpia àrea d'ensenyament

Autor:
J.-L. Vallée

  • Pàgines: 224 págs.
  • Encuadernació: Tapa tova
  • Editoral: OMEGA
  • Llengua: ESPAÑOL
  • Any d'edició: 2005
  • ISBN: 9788428212748

 

Traductor: Bernat Codina 

  •  

Amb un atractiu disseny, aquesta obra explica de manera senzilla els fenòmens meteorològics i la seva influència sobre l'home i la natura. Estudia tots els aspectes meteorològics: temperatures, núvols, vents, tempestes, pluja, neu, etc. Tracta àmpliament la influència del temps sobre la salut i les seves conseqüències per a la població, així com les catàstrofes naturals. Finalment, el capítol sobre l'efecte hivernacle fa referència als futurs canvis climàtics. Adaptat a la península Ibèrica, amb mapes, taules i gràfiques de diferents ciutats i regions espanyoles.