Large Scale Structure and Dark Energy (Estructura a Gran Escala y Energia Oscura)

En la primera part de la tesi, estudiem l'efecte Integrat Sachs-Wolfe (ISW), a través de la
correlació creuada entre estructura a gran escala, traçada per les galàxies (en el nostre cas usem el catàleg SDSS) i fluctuacions primordials de temperatura del fons c-osmic de microones (amb el catàleg WMAP). Els fotons que provenen de la superfície d'última interacció poden ser moguts cap al blau o vermell a causa de l'evolució en el temps de les fluctuacions dels potencials gravitacionals,
[+]creats per l'estructura a gran escala. L'efecte ISW ens d´ona informació de l'energia fosca, perquè aquesta modifica l'evolució dels potencials gravitacionals de matèria fosca. En principi, l'efecte ISW pot provar l'energia fosca independentment d'altres observacions, com Supernoves Ia.
La correlació entre galàxies en l'espai de velocitats també es pot utilitzar en l'estudi de
l'evolució dels potencials gravitacionals de manera complementària a l'obtinguda amb l'efecte
ISW. En la segona part de la tesi, estudiem les distorsions en l'espai de velocitats en les
galàxies lluminoses vermelles del catàleg SDSS. Aquestes galàxies tracen volums molt grans, essencial per a obtenir un bon senyal, i tenen una evolució coneguda, facilitant el seu estudi.

Autor/Doctorant: 

Cabre Albos , Anna

Directors/Tutors: 

Enrique Gaztañaga Balbás i Tutor: Eduard Salvador Solé

Enllaç Tesi: 

Dia: 

Monday, 30 June, 2008

Lloc: 

SALA DE GRAUS DE FÍSICA.

Tribunal: 

Francisco Javier Castander Serentill. Científic Titular CSIC.Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). (Presidente). Dr Josep Maria Solanes Majúa. Professor Titular.Universitat de Barcelona. (Secretari). Robert Crittenden. Professor Adjunt. University of Portsmouth Mercantile House. (Vocal).

Hora: 

11:30