Contribució a l'estudi de l' estructura tèrmica i dinàmica de la capa fronterera atmosfèrica mit-jançant un sodar-doppler

L'objectiu final d'aquesta memòria és contribuir a l'augment de la comprensió i el coneixement de l'estructura tèrmica i dinàmica de la capa fronterera atmosfèrica mitjançant l'anàlisi de les dades proporcionades per un sodar-doppler. L'aplicació ha estat en el camp de la dispersió de contaminants i en la millora de la qualitat i la quantitat de les entrades meteorològiques que precisen els models destinats a aquest ús. Per portar a bon terme el treball s'ha disposat d'una torre meteorològica instrumentada amb diferents tipus de sensors meteorològics. A més s'han realitzat una sèrie de campanyes experimentals: BRINV92, GLOBUS95 i VILEXP96, amb material adequat, per tal d'abastar qualsevol situació típica de la zona d'estudi.

Autor/Doctorant: 

Hinojosa Lobato , Julián

Directors/Tutors: 

Dra. M.Rosa Soler Duffour

Fitxer Tesis: 

Dia: 

Monday, 2 July, 2001

Lloc: 

SALA DE GRAUS DE FÍSICA

Tribunal: 

Jeroni Lorente Castelló. Catedràtic d’Universitat.Universitat de Barcelona. (President). Àngel Redaño Xipell. Professor Titular d'Universitat. Universitat de Barcelona. (Secretari). Cecilia Soriano Ortíz. Professora Titular d’Universitat. Universitat Politècnica de Catalunya (Vocal)

Hora: 

12:00