El Sol està entrant en un període d'activitat que pot tenir repercussions en el nostre entorn