El DAM edita en format paper la versió catalana del còmic "La historieta del trànsit de Venus"

El còmic parla de les diferents expedicions que es van organitzar als segles XVIII i XIX per tal de poder observar el trànsit des de diferents punts de la Terra i així calcular la distància de la Terra al Sol.

Tot i que des del maig passat estava disponible en format digital a Serviastro en catalàcastellà i anglès, des del DAM s'ha considerat que val la pena fer-ne la versió impresa. Aquesta pot ser una bona eina didàctica, tant pel que fa a comprendre un fenomen com el trànsit de Venus, com per entendre la rellevància que ha tingut en el càlcul de la distància al Sol, i també per a fer-nos una idea de les condicions en que es donava la investigació científica en el passat.

Per a més informació contacta amb solartearrobaam.ub.es

Data: 

Tuesday, 24 July, 2012