Modelling SEP events: latitudinal and longitudinal dependence of the injection rate of shock-accelerated protons and their flux profiles.

Els esdeveniments graduals de partícules solars energètiques (SEP) són un risc important per als astronautes i l’ instrumentació espacial. És per això que són necessàries eines de predicció de la intensitat i l'ocurrència de les tempestes de partícules solars per a garantitzar l'operativitat del material tècnic i científic embarcat. Existeix un gran buit, però, entre les prediccions del models actuals (per a ús en meteorologia espacial), i les observacions d'esdeveniments SEP. El treball realitzat durant aquesta tesi doctoral es centra en diversos aspectes de la simulació d'esdeveniments SEP. En particular, analitzem la influència de la posició relativa de l'observador i de la força del xoc en els perfils de flux derivats del nostre model combinat xoc-i-partícula. A partir de simulacions 3D, obtenim que el ritme d'injecció de partícules accelerades pel xoc depèn de la longitud de l'observador i demostrem, per primera vegada, que també depèn de la seva latitud. I es mostra que, conseqüentment, els perfils de flux detectats poden variar en un ordre de magnitud depenent de la connexió magnètica de l'observador amb el front del xoc. A més a més, presentem una simulació 2D d'un esdeveniment solar vist per tres sondes interplanetàries, pel qual s'ha ajustat, per primera vegada, l'arribada del xoc i els perfils de intensitat dels protons de diferents canals d'energia observats per cadascuna de les sondes. Així mateix, hem ajustat els salts en velocitat i camp magnètic a l'arribada del xoc, hem derivat les condicions de transport de les partícules i hem quantificat l'eficiència del xoc com a injector de partícules. La conclusió final del treball és que els futurs models de predicció d'esdeveniments SEP per a meteorologia espacial han de tenir en compte la geometria global de l'escenari solar-interplanetari.

Autor/Doctorant: 

Rodríguez Gasén, Rosa

Directors/Tutors: 

Blai Sanahuja Parera i Àngels Aran i Sensat.

Fitxer Tesis: 

Dia: 

Friday, 6 May, 2011

Lloc: 

Sala de Graus (Aulari) Situació: planta 0.

Tribunal: 

Adolfo Figueroa Viñas. Astrofísic/ Investigador de Recerca Sènior. NASA Goddard Space Flight Center, Heliospheric Science Division, Geospace Physics Laboratory. (President). Stefaan Poedts. Professor titular. Centrum voor Plasma Astrofysica, Dept. of Mathematics, K.U.Leuven. (Secretari). Richard Marsden. Científic de projectes. Research and Scientific Support Departament, European Space Research and Technology Centre (ESTEC), European Space Agency (ESA). (Vocal).

Hora: 

10:45