Històric d'Activitats

L’Institut de l’Aigua de la UB organitza una jornada sobre prevenció d’inundacions

A Catalunya s'han registrat més de 200 inundacions en els últims cent anys, afectant principalment les comarques litorals, i amb un impacte econòmic i social creixent. La prevenció d’aquests desastres naturals serà el tema central de la jornada que organitza l’Institut de l’Aigua de la UB el dijous 8 de novembre a l’Aula Magna de la Facultat de Dret de la UB.

"A deeper look on thick discs using data from the Spitzer Survey of Stellar Structure in Galaxies (S4G)"

Autor: Sebastien Comerón (Korea Astronomy and Space Science Institute, University of Oulu) Dia: 16 de juliol a les 12:00 hores Abstract: Thick discs are disc-like components with a scale height larger than that of the classical discs. They are most easily detected in close to edge-on galaxies in which they appear as a roughly exponential excess of light which appears a few thin disc scale heights above the midplane. Their origin has been considered mysterious until recently and several formation theories have been proposed.

Pages