Recursos per a la Universitat

2011 (1) | 2007 (1) | 2006 (1) | 2005 (1) | 1999 (1)
Autor:
Romero, G.E. i Paredes, J.M.

Introducció a l'astrofísica relativista

 
 
 
Matèria: Física
Format: 21 x 29,7
Pàgines: 184
ISBN: 978-84-475-3529-3
Data d'edició: 2011
 
 
 
 
 

L'astrofísica relativista va sorgir fa gairebé mig segle amb el descobriment dels quàsars i la postulació dels forats negres. Aviat es va convertir en una disciplina científica en ràpid desenvolupament gràcies a sorprenents descobriments de l'astronomia de raigs X i gamma. Resultat de l'aplicació de la física de partícules i la relativitat a l'estudi dels processos més energètics que ocorren en l'univers, l'astrofísica relativista és avui una eina indispensable per a la comprensió del cosmos. Aquest llibre presenta en forma completa i actualitzada el tema, començant per coneixements de física bàsica, i cobrint de forma exhaustiva els processos radiatius que pateixen les partícules relativistes. Els autors proporcionen, a més, una introducció a les tècniques observacionals de l'astronomia de raigs gamma. L'obra tracta a més de sistemes astrofísics com els púlsars, les supernoves, els quàsars i els enigmàtics eruptores de raigs gamma. Destinada per igual a estudiants graduats i investigadors, el llibre és una introducció succinta però completa al tema.