X-ray emission from accreting white dwarfs in post-outburst novae.

falta

Autor/Doctorant: 

Ferri, Carlo

Directors/Tutors: 

Margarita Herranz Carbó. Tutora: Francesca Figueras Siñol.

Fitxer Tesis: 

Dia: 

Dimecres, 27 Juliol, 2011

Lloc: 

Sala de Graus Eduard Fontseré. Planta 1 Física.

Tribunal: 

Jordi Isern Vilaboy. Investigador Ramón y Cajal. Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). (President). Jordi Jose i Pont. Catedràtic d'Escola UniversitàriaUniversitat Politècnica de Catalunya (EUETIB). (Secretari). Jorge Casares Velázquez.Investigador Titular OPI. Instituto de Astrofísica de Canarias. (Vocal).

Hora: 

11:30

Modelització i simulació fotoquímica mesoscalar del transport del material partiulat i gasos a l'atmosfera.

Durant els últims anys la modelització de la qualitat de l’aire s’ha convertit en una eina totalment necessària per poder conèixer els nivells d’immissió a zones on no es disposa d’estacions de mesura, i per poder crear plans d’actuació per tal de poder combatre nivells elevats dels diversos contaminants. La recerca desenvolupada en aquesta tesi doctoral ha tingut com a objectiu fonamental assolir la implementació i execució d’un sistema de modelització i previsió de la qualitat de l’aire a nivell regional, que fos actual, àgil i efectiu, tot incidint en l’estudi dels processos d’emissió i transport que regeix la dispersió de contaminants a l’atmosfera. S’ha utilitzat com a punt de partida els treballs anteriors, i es descriu l’acoblament dels diferents models que el componen. Els models són adaptats a la zona d’estudi mitjançant l’ajust de diversos paràmetres i són utilitzats de forma depenent i acoblada entre ells. L’avaluació estadística dels pronòstics del sistema s’utilitza com el camí per a la localització d’incerteses i posterior refinament del model, fins a obtenir resultats dels paràmetres estadístics dins de les recomanacions de la comunitat científica i acomplint els requeriments de la legislació envers la modelització.

Autor/Doctorant: 

Arasa Agudo , Raúl

Directors/Tutors: 

Mª. Rosa Soler Duffour.

Enllaç Tesi: 

Fitxer Tesis: 

Dia: 

Dimecres, 20 Juliol, 2011

Lloc: 

Sala de Graus Eduard Fontseré. Planta 1 Física.

Tribunal: 

Jerónimo Lorente i Castelló. Catedràtic d’Universitat.Universitat de Barcelona. (President). Lázaro Cremades Oliver.Catedràtic d’Universitat. Universitat Politècnica de Catalunya. (Secretari). Jordi Cunillera Graño. Cap de l' Area de Recerca Aplicada i Modelització. Servei Meteorològic de Catalunya. (Vocal).

Hora: 

10:00

Origin and Modelling of Cold Dark Matter Halo Properties.

According to the current cosmological paradigm, structure in the Universe builds up through hierarchical clustering. Small scale dark matter fluctuations are the first to collapse and form bound halos, which progressively grow by merging with of each other. Dark matter halos are therefore the building blocks of the Universe. Numerical simulations provide detailed information on halo properties, which appear to be roughly universal. Unfortunately, the analytical  modelling of halos is an old pending issue and the origin of those properties is poorly understood. This Thesis addresses this issue.

A model is built for the inner structure, substructure, kinematics and triaxiality of simulated halos, which allows one to show they are simply the consequence of haloes evolving from triaxial peaks in the primordial random Gaussian field of density perturbations. The link between halo properties and the power spectrum of density perturbations is established, which has important implications for the theory of galaxy formation.

Autor/Doctorant: 

Serra, Sinue.

Directors/Tutors: 

Eduard Salvador Solé.

Fitxer Tesis: 

Dia: 

Dimecres, 22 Juny, 2011

Lloc: 

SALA DE GRAUS (Aulari).

Tribunal: 

ANDREJ DOROSHKEVICH. Head of laboratory. Astro Sapce Center, Lebedev Physical Institute Russian Academy of Sciences. (President). ALBERTO MANRIQUE OLIVA. Professor Agregat. Universitat de Barcelona. (Secretari). GARY MAMON. Astronome 1st class. Institut d'Astrophysique de Paris (IAP). (Vocal).

Hora: 

11:30

Pàgines

Subscribe to Departament d'Astronomia i Meteorologia RSS