Disponible en línia el "Diccionari de física"

El TERMCAT publica en línia el Diccionari de física, elaborat per la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT. Inclou més de 3.000 termes catalans, amb equivalents en castellà, francès i anglès.

En l'edició d'aquest diccionari han col·laborat la Carme Jordi i l'Eduard Masana, ambdos membres del nostre departament.

L'obra recull i defineix conceptes relacionats amb diverses branques de la física, com ara la mecànica, la termodinàmica, l’electromagnetisme, l’òptica, la relativitat, la física quàntica, la física de partícules, la física nuclear, la física atòmica i la física de la matèria condensada. Completen la selecció de nomenclatura un bloc de termes dedicat a la física de la Terra i de l’espai i un de dedicat a la física mèdica.

El diccionari conté 3.085 termes, com ara: bosó de Higgs, constant de Planck, diagrama de Hertzsprung-Russell, efecte fotoelèctric, equacions de Maxwell, llei de Newton de la gravitació, model estàndard, paradoxa d'Einstein-Podolsky-Rosen o teoria de Wegener. Cada article terminològic inclou una o diverses denominacions en català i els equivalents, una definició i, molt sovint, notes enciclopèdiques. Així mateix, s’indica l’àrea temàtica a què pertany cada terme. La consulta en línia dels termes es pot fer mitjançant l’accés alfabètic, l’accés temàtic o el quadre de cerca.

El Diccionari de física ha estat elaborat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT, amb un nombrós grup d’especialistes de les diverses subespecialitats, i forma part de la col·lecció de diccionaris científics i tècnics Ciència i Tecnologia. També hi han col·laborat la Fundació Catalunya-La Pedrera  i la Fundació Torres-Ibern

Data: 

Dimarts, 26 Maig, 2015