Meteorologia

Aquesta línia de recerca prové de l'antic Programa de Doctorat d'Astronomia i Meteorologia de la Facultat de Física (Programa de Doctorat regulat pel RD 778/1998) que va tenir Menció de Qualitat del Ministeri d'Educació i Ciència des del curs 2004-05 (MCD2004-00178).

Els objectius generals d'aquesta línia son:

  • proporcionar una formació sòlida a postgraduats que vulguin realitzar una tesis doctoral en les àrees de Meteorologia i Climatologia dins dels grups d'investigació existents en el Departament d'Astronomia i Meteorologia de la facultat
  • formar a professionals amb competències en recerca avançada que puguin cobrir les demandes dels sectors públics i privats en els camps de les ciències de l'atmosfera i de la meteorologia aplicada

 

Coordinadora: Dra. Maria Rosa Soler, Departament d’Astronomia i Meteorologia, rosa@am.ub.es

 

Informació de les activitats de recerca en aquesta línia