Línia: Astronomia i Astrofísica

Aquesta línia de recerca prové de l’antic Programa de Doctorat d’Astronomia i Meteorologia de la Facultat de Física (Programa de Doctorat regulat pel RD 778/1998) que va tenir Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència des del curs 2004-05 (MCD2004-00178).

Els objectius generals d’aquesta línia son:

  • oferir un programa que permeti la formació de titulats superiors interessats en realitzar una tesis doctoral en les àrees d’Astronomia i Astrofísica en el sí dels grups de investigació existents en el Departament d’Astronomia i Meteorologia de la facultat
  • contribuir a la formació de professionals amb competències en recerca avançada que puguin respondre a les necessitats en centres públics i privats en els camps de la investigació astronòmica, així com en el desenvolupament de projectes científics realitzats des de plataformes espacials.

Coordinador: Dr. Alberto Manrique, Departament d’Astronomia i Meteorologia, Alberto.Manrique@am.ub.es

Informació de les activitats de recerca en aquesta línia