Àlgebra lineal i geometria. Problemes

Autor: 

Robert Estalella, Guillem Anglada, Rosendo Vílchez, Rosario López i Ferran Sala
 
 
 
 
 
Matèria: Física
Format: 21 x 29,7
Pàgines: 84
ISBN: 978-84-475-3064-9
Any d'edició: 2006
 
 
 
 
 
 
 
Aquest manual de la col·lecció Textos Docents ha estat concebut com a text-guia per a la resolució de problemes de l'assignatura d'Àlgebra i Geometria Lineal de l'ensenyament de Física de la Universitat de Barcelona. El programa de l'assignatura aborda conceptes bàsics de l'àlgebra lineal i de la geometria lineal, a través dels quals es pretén familiaritzar l'estudiant amb recursos fonamentals en el tractament matemàtic de problemes. Els continguts del programa d'Àlgebra i Geometria Lineal estan distribuïts en temes sobre grups, espais vectorals, aplicacions lineals, determinants, diagonalització d'endomorfismes, espais vectorials euclidians i geometria lineal. Les classes de problemes tenen la finalitat principal d'ajudar a la comprensió de la teoria explicada, aplicant-la a la resolució de problemes. La capacitat de l'estudiant al final del curs en la resolució de problemes és un dels criteris importants que es fa servir per a la seva avaluació final.

 

Data_publicacio: 

2006