Astronomia espacial: cinemàtica i estructura de la Galàxia

Plana web del grup

La investigació en astronomia galàctica al DAM inclou tres línies principals d'investigació: modelització de la galàxia, estudi dels components estel·lars i calibratge de la lluminositat estel·lar. Actualment, aquesta investigació està molt influenciada per la preparació de l'explotació científica de la missió Gaia, en què els investigadors DAM estan profundament involucrats.

La contribució DAM a la modelització de la galàxia busca una millor comprensió de l'origen i evolució de les grans estructures del disc galàctic - barres, espirals i torsió - i de l'arqueologia de la Via Làctia -satèl·lits perduts-, a través d'una investigació a fons de la la dinàmica i la química del sistema

L'estudi dels components estel·lars del disc galàctic i l'halo es centrada en dos aspectes: on es forme les estrelles i quines són les seves propietats astrofísiques. La contribució de DAM s'organitza al voltant de dos objectius centrals: proporcionar nous coneixements sobre la hipòtesi tradicional de que totes les estrelles s'han format en grups, és a dir, investigar la formació d'agrupacions i evolució, i treure profit de les oportunitats que Gaia porta a l'estudi de les dades d'estrelles variables. DAM també participa en l'estudi espectroscòpic Gaia-ESO per adquirir dades complementàries per a les estrelles Gaia .

El satèl·lit Gaia també tindrà un impacte dramàtic en la definició de l'escala de distàncies còsmiques, que proporciona una mesura directa, per mitjà de paral·laxis, dels indicadors de distància primaris locals i, al seu torn, un re-calibratge directe dels indicadors de distància secundaris. Això millorarà significativament la nostra estimació de la constant de Hubble. Alhora, Gaia oferirà una oportunitat única per avaluar els factors sistemàtics que afecten els diferents indicadors contribuint a l'escala de distàncies còsmiques, així com per establir noves candeles estàndard. El DAM està treballant en el calibratge de la lluminositat estel·lar per tal de desenvolupar les eines necessàries per assolir aquests objectius.

Membres

Abedi Hoda (PhD Student)

Balaguer Núñez Maria Dolores (Postdoc)

Carrasco Martínez Josep Manel (Postdoc)

Casamiquela Floriach Laia (PhD Student)

Castañeda Pons Javier (Engineer)

Fabricius Claus Vilhelm (IEEC Professor)

Figueras Siñol Francesca (UB Professor)

Jordi Nebot Carme (UB Professor)

Luri Carrascoso F. Xavier (UB Professor)

Masana Fresno Eduard (Postdoc)

Miralda Escudé Jordi (ICREA Professor)

Mor Crespo Roger (PhD Student)

Palmer Max (PhD Student)

Ribas Rubio Salvador (Collaborator)

Roca Fàbrega Santi (Postdoc)

Romero Gómez Mercè (Postdoc)

Solanes Majua José M. (UB Professor)

Torra Roca Jordi (UB Professor)

Voss Holger (Postdoc)

Weiler Michael (Postdoc)