Astrofísica d'altes energies

Plana del grup

L'objectiu general dels investigadors del DAM que treballen en aquest camp és aconseguir comprendre millor les fonts galàctiques d'alta energia, recopilar dades d'una gamma àmplia de longituds d'ona (de la ràdio a les energies TeV), així com modelar els processos d'emissió en diferents escenaris (jets, xocs, interacció amb el medi interestel·lar, etc.)

En particular, els investigadors del DAM estan interessats en l'estudi de micro quàsars, com objectes que presenten el disc d'acreció característic i jets perpendiculars de matèria relativista dels quàsars, ambdós regits essencialment pels mateixos processos físics, i subjectes a una escala de temps que és susceptible a les observacions. L'interés d'aquest grup també es centra en l'estudi de sistemes binaris de raigs gamma, que són capaços d'accelerar partícules fins a energies TeV. D'altra banda, els astrofísics d'alta energia DAM són membres del grup de col·laboració MAGIC des de febrer de 2006, i ara estan participant, juntament amb els físics experimentals i enginyers del DAM, al projecte  Cherenkov Telescope Array (CTA)

Membres

 • Aliu Fusté Ester (Postdoc)
  Bosch Ramon Valentí (Ramon y Cajal)
  Galindo Fernández Daniel (PhD Student)
  Iwasawa Kazushi (ICREA Professor)
  Marcote Martin Benito (PhD Student)
  Moreno De la Cita Víctor (PhD Student)
  Paredes Poy Josep Maria (UB Professor)
  Paredes Fortuny Xavier (PhD Student)
  Ribó Gomis Marc (UB Professor)
  Zanin Roberta (Juan de la Cierva)