Processament d'imatges astronòmiques i tècniques d'alta resolució angular

El grup de processament d'imatges es centra en l'ús de les transformades "wavelet" i "curvelet" per millorar la capacitat dels sensors d'imatge per detectar estrelles febles i objectes en moviment.

Desenvolupa aplicacions per a l'astronomia i la teledetecció.

El grup està estudiant els efectes de la transformada "curvelet" sobre imatges interferomètriques i l'efecte de la de-convolució (utilitzant un estimador de màxima versemblança basat en "wavelets" i "curvelets") en observacions d'òptica adaptativa.

Els investigadors del DAM també estan treballant en l'obtenció de super-resolució utilitzant tècniques "wavelets" aditives-substitutives en imatges de sensors remots.

 

MEMBRES

Fors Aldrich Octavi (Col·laborador)
Merino Espasa M. Teresa (Estudiant de doctorat)
Núñez de Murga Jorge C. (Catedràtic UB)