Universitat de l'Experiència de la UB

Dins del marc de "La Universitat de l’Experiència"  oferim el curs:

Astronomia i Meteorologia

Aquest ensenyament té com a objectiu principal, d'una banda, donar a conèixer l'Univers on vivim i les tècniques observacionals que s'utilitzen per comprendre l'Univers i els diversos elements que el componen (galàxies, estrelles, planetes, matèria fosca, energia fosca, etc). D'altra banda, l'ensenyament pretén també transmetre als alumnes uns coneixements generals però rigorosos de Meteorologia.

Plana del curs